Vilken storlek kan en stålhall ha?

Stålhallar är en flexibel och modulär lösning för byggnader, vilket innebär att de kan anpassas till en mängd olika behov och ändamål. Men hur stor kan en stålhall egentligen bli?

Tekniska begränsningar

Det finns egentligen inga tekniska begränsningar för hur stor en stålhall kan vara. De största hallarna som konstruerats har en spännvidd på över 100 meter och en höjd på över 50 meter. Men i praktiken begränsas storleken ofta av ekonomiska faktorer, logistik och transportmöjligheter.

Vanliga storlekar

De vanligaste storlekarna på stålhallar ligger mellan 100 och 2 000 kvadratmeter. Mindre hallar används ofta för privata ändamål, som garage eller förråd, medan större hallar används för industri, lager, butiker eller idrottsanläggningar.

Anpassning till behov

Storleken på din stålhall bör bestämmas av dina specifika behov. Hur mycket utrymme behöver du? Vilka typer av aktiviteter ska ske i hallen? Behöver du utrymme för maskiner, fordon eller lager?

Flexibilitet och modularitet

En av de stora fördelarna med stålhallar är att de är flexibla och modulära. Du kan enkelt utöka en befintlig hall i framtiden om dina behov förändras.

Tips för att välja rätt storlek

  • Tänk igenom dina nuvarande och framtida behov.
  • Beräkna hur mycket utrymme du behöver för olika aktiviteter.
  • Ta hänsyn till logistik och transportmöjligheter.
  • Jämför offerter från olika leverantörer.
  • Kontakta en erfaren leverantör för rådgivning.
Plåthuset i Mälardalen AB kan erbjuda stålhallar i alla storlekar. Vi hjälper dig gärna att välja rätt storlek och konstruktion för ditt projekt.

Kontakt​​​​​​​