Kundcase

​​​​​​​
Plåthuset i Mälardalen är ett specialistföretag inom tak och konstruktion av stålhallar. Vi har lång erfarenhet och en bred kompetens, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder högkvalitativa lösningar som är anpassade till deras specifika behov.
​​​​​​​​​​​​​​⭐⭐⭐⭐⭐
​​​​​​​
– Jag tycker att de har varit klockrena. Det var faktiskt två helt oberoende av varandra som sa att tänk så trevligt att komma på ett bygge och de pratar med varandra! Snabba var de också. Det gick snabbt från det att vi började, från det att vi fick bygglov så tog det inte ens ett år. Det tog nio månader. Och det betalar man ju gärna för.

​​​​​​​Vemmab